Focus op het Fundament (in Dutch)

Jeroen DorstijnThis guest post is in Dutch since it’s written by a friend and fellow-country man.

Jeroen Dorstijn is 23 jaar oud, getrouwd met Petra en ze zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Hij is werkzaam in GODcentre Leiden (kerk) en zijn grootste passie is om het goede nieuws van de Here Jezus te brengen.

Ik ben de laatste tijd veel aan het studeren in mijn Bijbel. Hoe meer ik dit doe, hoe duidelijker het me wordt dat ons fundament van levensbelang is.

We willen allemaal graag op een grote manier door God gebruikt worden, maar investeren we hier ook tijd in? God heeft ervoor gekozen om door ons, mensen, te willen werken. Echter moeten we niet vergeten dat we onze tijd en aandacht dan wel op Hem moeten vestigen.

We kunnen het nu wel weer gelijk hebben over onze roeping, bestemming en over de dromen die we hebben, maar laten we eerst eens echt bij het begin beginnen.

Het fundament

We lezen in Lukas 6:46-49 dat Jezus reageert op mensen die niet doen wat Hij heeft gezegd. Hij spreekt hier heel duidelijk en zonder nuancering.

De Here Jezus brengt altijd duidelijkheid, Hij laat ons niet met een grijs gebied zitten.

Le Puy, FranceHij vergelijkt iemand die naar Zijn woorden luistert en ernaar handelt met iemand die zijn huis op de rots bouwt. Een redelijk bekend verhaal uit het leven van Jezus, maar er zit een diepere boodschap in. Wat mij direct opvalt wanneer Jezus het hier heeft over dat de persoon die zijn huis bouwt op de rots, dat deze eerst diep graaft tot hij bij de rots komt. Dan pas begint het bouwen van het fundament op de rots.

Vergeten te graven…?

Een vers later vertelt Jezus wat er gebeurd wanneer je niet graaft en je fundament op de rots bouwt. Het huis stort bij de eerste storm gelijk in. Wat verborgen ligt in dit verhaal is dat bij beide gevallen de rots aanwezig is al basis om het fundament op te bouwen.

Wanneer je niet graaft naar de rots, en bouwt op je eigen inzicht, zien we dat het huis zal instorten. Als onze focus niet ligt op de rots, zijn we op onszelf gericht en zal ons werk instorten.

Waarin moeten we dan graven?

We moeten leren graven, met onze focus op de rots. Dit betekent in de eerste plaats dat we onze focus hebben op Jezus de rots. Wat moeten we dan weggraven? Al onze eigen meningen, verlangens, handelingen en gedachten die niet naar Zijn wil zijn. Wanneer we deze niet weggraven, zijn we meer gericht op onszelf.

Zoals we een rots niet zien wanneer er een meter grond op ligt met gras dat erop groeit, kunnen we nooit naar Jezus kijken als we onze eigen verlangens daar (letterlijk) boven plaatsen. Alles wat we kunnen zien zijn onze eigen verlangens, ver daaronder ligt de rots.

Als we ervoor kiezen onze focus echt op Jezus te leggen, graven we onze eigen verlangens en gedachten weg zodat we kunnen bouwen op de waarheid van Jezus.

FoundationHet mooie is dat Jezus ons niet zelf laat ploeteren, wanneer we de keuze maken om onze eigen verlangens opzij te zetten (weg te graven) helpt Hij ons hierbij. We hoeven dit niet op eigen kracht te kunnen, wanneer we de keuze hebben gemaakt staat Hij in de starthouding om ons te helpen.

Op de rots kunnen we dan echt bouwen omdat hier alle waarheid en echtheid zit. Deze rots is voor eeuwig en standvastig, Hij zal nooit wankelen. Onze eigen gevoelens en “waarheden” staan niet vast en zullen ervoor zorgen dat ons huis bij een storm vergaat. Wanneer we onze eigen verlangens durven weg te graven ontvangen we de vaste rots waarop we ons fundament kunnen bouwen.

Focus op ons fundament!

Het is dus letterlijk van levensbelang dat we op ons fundament gefocust blijven. Zonder Jezus Christus is ons leven leeg en zonder fundament. We zullen wegspoelen in de eerste beste storm. Hoe mooi een bediening of roeping op ons leven ook kan zijn, wanneer we niet durven te graven zal het vergaan in de storm.

Jezus Christus is de rots, de enige focus die goed is voor ons. Ik daag je uit om alles wat tussen jou en de rots ligt weg te durven graven. Niet om je iets op te leggen, maar het zal je vrij maken omdat je dan op de veiligste plek komt die er is. Op de onvergankelijke rots, Jezus Christus!